O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Za vlagatelje   > FINANČNA POROČILA
Skupščine
Delničarji družbe
O delnici
Finančna poročila
Upravljanje družbe
 


FINANČNA POROČILA

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - NEREVIDIRANO POROČILO IN NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ZA PRVO POLLETJE 2017 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016 (PDF)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - V skladu z določili 114. člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavilo vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 01.01.2016 do 10.05.2016 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015 (PDF)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - V skladu z določili 114. člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavilo vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 01.07.2015 do 31.10.2015 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d., Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina OBJAVLJA INFORMACIJO O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2015 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2014 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2014 (PDF)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - V skladu z določili 114. člena zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) je uprava družbe Zdravilišče Rogaška d.d. sestavilo vmesno poročilo poslovodstva za obdobje od 01.01.2015 do 30.04.2015 (PFD)

PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2014 (pdf)

DODATEK ZAKLJUČNEMU RAČUNU KONSOLIDIRANE IN REVIDIRANE BILANCE ZA LETO 2013 (pdf)

INFORMACIJA O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2014 (pdf)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - 1. Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2014, 2. 2. Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družb (DOC)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2013 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2013 (PDF)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - 1. Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2013 in vpliv na finančni položaj družbe, 2. Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2012 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. - REVIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2012 (PDF)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - 1. 1. Pomembni poslovni dogodki po 01.07.2009 in vpliv na finančni položaj družbe, Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe (doc)

INFORMACIJA O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2012 (doc)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - 1. Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2012 in vpliv na finančni položaj družbe, Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe (doc)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. REVIDIRANO KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2011 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. REVIDIRANO LETNO POROČILO za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2011 (PDF)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. INFORMACIJA O POSLOVANJU DRUŽBE IN SKUPINE ZA PRVO POLLETJE POSLOVNEGA LETA 2011 (PDF)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2011 in vpliv na finančni položaj družbe, Splošni opis finančnega položaja in poslovanja družbe (doc)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - Pomembni poslovni dogodki po 01.07.2010 in vpliv na finančni položaj družbe (doc)

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA D.D. - Pomembni poslovni dogodki po 01.01.2010 in vpliv na finančni položaj družbe (doc)

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA d.d. NEREVIDIRANO IN NEKONSOLIDARNO POLLETNO POROČILO za obdobje 01.01.-30.6.2010 (PDF)

Povzetek revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila družbe Zdravilišče Rogaška d.d. Rogaška Slatina za leto 2007 in revidiranega konsolidiranega poročila za leto 2007 (PDF)

Povzetek revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila družbe Zdravilišče Rogaška d.d. Rogaška Slatina za leto 2005 in revidiranega konsolidiranega poročila za leto 2005 (PDF)

LETNO POROČILO 2004 (PDF)

LETNO POROČILO 2003 (PDF)

LETNO POROČILO 2002 (PDF)


Za ogled dokumentov potrebujete program Adobe Reader, ki si ga lahko brezplačno snamete tukaj:
     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net