O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Za vlagatelje   > O DELNICI
Skupščine
Delničarji družbe
O delnici
Finančna poročila
Upravljanje družbe
 


O DELNICI

Objava popravka pri navedbi števila delnic in glasovalnih  pravic ZDRAVILIŠČA ROGAŠKA d.d.,zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb, d.d.
Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina
matična številka: 1277090000
davčna številka: SI91598362

Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine je 10.478, od tega je:

  • rednih delnic          9.863
  • prednostnih  delnic      615

Zdravilišče Rogaška d.d.


Kako so razdeljene na dan 25.07.2012:

osnovni kapital

10.478 delnic

RGS

9.863 delnic

RGP

615 delnic

 nominalna vrednost

100 €


Delnice skupaj z glasovalno pravico

9.863 delnic

Delnice RGS z glasovalno pravico

9.863 delnic

Delnice RGP z glasovalno pravico

0 delnic

Navadne delnice družbe Zdravilišče Rogaška d.d. imajo oznako RGS, prednostne delnice pa oznako RGP. Ti oznaki sta tudi veljavni kodi pri trgovanju z delnicami na Ljubljanski borzi. Delnice so prosto prenosljive in kotirajo na Ljubljanski borzi.
Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Evidenco o delničarjih in njihovih deležih
Vodi Centralna klirinško depotna družba Ljubljana

     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net