O Zdravilišču Rogaška Osebna izkaznica Za vlagatelje Aktualno
< Domov
Osebna izkaznica   > OSEBNA IZKAZNICA
Osebna izkaznica
Statut družbe [DOC]
 
Zdravilišče Rogaška d.d.
Zdraviliški trg 15
3250 Rogaška Slatina
SLOVENIJA
Telefon: 03 818 26 40
Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net

Osnovna dejavnost: zdravstvo, hoteli, turizem in upravljanje holding družb
Leto ustanovitve: 04.05.1998
Identifikacijska številka podjetja: SI91598362
Matična številka podjetja: 1277090
Osnovni kapital: 1.047.800,00 EUR
Registrski vložek:1/06775/00 , Okrožno sodišče Celje
Predsednik uprave: Matej Goričan
Zaposleni (število): 2


LASTNIŠKA STRUKTURA NA DAN: 31.01.2006

LASTNIŠKA STRUKTURA DELNIČARJEV (DELNICE RGP v %)

SESTAVA DELNIČARJEV - RGP (31.01.2006)

SESTAVA
ŠT. DELNIČARJEV
ŠT. DELNIC
DELEŽ (v %)
DOMAČE FIZIČNE OSEBE
111
19.191
68
MEDNARODNI VLAGATELJI
2
510
2
DRUGE DOMAČE PRAVNE OSEBE
13
8.280
30
SKUPAJ
125
27.988
100

LASTNIŠKA STRUKTURA DELNIČARJEV (DELNICE RGS v %)

SESTAVA DELNIČARJEV - RGS (31.01.2006)

SESTAVA
ŠT. DELNIČARJEV
ŠT. DELNIC
DELEŽ (v %)
DOMAČE FIZIČNE OSEBE
353
354.588
39,4
MEDNARODNI VLAGATELJI
23
8.957
1
DRUGE DOMAČE PRAVNE OSEBE
93
536.917
59,6
SKUPAJ
475
900.462
100
     
Zdravilišče Rogaška d.d., Zdraviliški trg 15, 3250 Rogaška Slatina, SLOVENIJA; Telefon: 03 818 26 40, Telefaks: 03 818 26 49
E – pošta: zdravilisce.rogaska@siol.net